Wie zijn wij?

MWP Houtmaatjes is een kleine zelfstandige sociale werkplaats. We bieden dagbesteding en zorgbegeleiding op kleine schaal en zijn een productiebedrijf waar we op maat houten producten maken.


Wat bieden wij? En voor wie?
Meubels en zorg op maat

Met maatwerk bedoelen we niet alleen de producten die we voor de klant op maat maken, maar ook de zorg die we op maat aanbieden aan onze medewerkers. Hier bieden we een werkplek waar ieder in zijn eigen tempo en op een eigen manier mee kan werken aan een concreet houtproduct. Laagdrempelig en vertrouwd.
We kiezen bewust voor een individuele benadering en kijken naar de kwaliteiten, mogelijkheden en leerdoelen van de medewerkers.

Een ieder die bij ons komt werken, heeft goedkeuring van de betreffende gemeente en/of instantie voor het traject, alvorens er kan worden gestart.

Een werkplek in een professionele omgeving, waar iedere medewerker tot zijn recht komt: dat is MWP Houtmaatjes

Een werkplek, leerervaringsplek en een dagbestedingsplek in een professionele omgeving, waar iedere medewerker tot zijn recht komt dat is wat wij onze medewerkers bieden. Wij bieden werkgelegenheid voor mensen, die in hun eigen tempo en op hun eigen manier deelnemen aan het productieproces. Maar niet vrijblijvend, we vragen een gedegen inzet op basis van de mogelijkheden. En dat biedt veiligheid, waardoor een medewerker zich makkelijker kan ontplooien.

Onze visie is duidelijk. We gaan uit van de mogelijkheden van de medewerkers en vinden dat uiteindelijk iedereen leerbaar is. In een kleine, overzichtelijke omgeving met korte lijnen en maximaal twaalf medewerkers werken we iedere dag hard aan het nastreven van deze visie. 


Onze partners

Wij werken samen met verschillende zorginstanties. Dit zorgt voor variatie op de werkvloer met medewerkers die ieder hun eigen kwaliteit en hun eigen hulpvraag hebben.  Voorop staat de hulpvraag van de cliënt, vervolgens kijken we of dit aansluit bij de behoefte van de zorgverlenende instantie. Daarna bekijken we hoe we dit gaan toepassen op de werkvloer.

Momenteel werken wij met de volgende organisaties samen:

 • Pluryn
 • Dichterbij
 • Stevig
 • UWV
 • MGR sociaal Domein Limburg Noord WMO een aanbesteding WMO Oss
 • SVB

Individu centraal

Vanwege onze kleinschaligheid kunnen we maatwerk leveren en toch kritisch blijven kijken naar het functioneren van ieder individu. De cliënt staat bij ons op de eerste plek, daarnaast houden wij ons bezig met de productie van houten maatwerk producten. De aard van de werkzaamheden varieert bij ons sterk: de één is goed in zagen, de ander schildert liever, weer een ander maakt het meubel liever van begin tot eind. Enige affiniteit met het werken met hout is fijn, maar niet noodzakelijk. De productie is een hulpmiddel om iemand te confronteren met zijn of haar problemen, of om iemand houvast en een dagritme te bieden. We vinden dus altijd wel een klus passend binnen ons bedrijf, die aansluit bij de medewerker.
We zien mensen opbloeien vanwege hun deelname aan het concrete productieproces. Ze genieten vaak van de contacten met klanten en leveranciers. Maar het kan ook zijn dat we merken dat het niet de goede plek is voor iemand. Dan trekken we meteen aan de bel en overleggen we met cliënt en zorgverlener.

Wij streven naar diversiteit op de werkvloer, een mix van cliënten van verschillende zorgaanbieders. Daarbij kijken we bij een intake goed naar de samenstelling van de groep. Vanuit ons maatwerkprincipe stemmen wij de dagindeling en de indeling van de teams zo af, dat deze aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. Maar we blijven een echte werkplaats met echte klanten. We leren onze mensen dus, dat sommige taken nu eenmaal moeten en dat je daarvoor weleens met iemand moet samenwerken die andere ideeën heeft dan jijzelf. Natuurlijk doen wij dit met begeleiding op maat!

Welke trajecten bieden wij?

 • Begeleiding in een groep
 • Dagbesteding
 • Reïntegratie
 • UWV trajecten
 • PGB
 • Raamovereenkomst met MGR Sociaal domein Limburg Noord en Noord Brabant gemeenten Oss en omstreken
 • Domein 4 en 5

Voor wie?

Voor:

 • Cliënten met een verstandelijke beperking
 • Cliënten met een lichamelijke beperking
 • Cliënten met psychische/ psychiatrische problematiek
 • Cliënten met ASS
 • Met Wajong
 • Met WSW
 • Met Verslavingsproblematiek
 • Met TBS
 • (ex)gedetineerden
 • Jongeren met een leerplichtontheffing

Meer informatie?

Werkt u bij een zorgverlenende instantie of bent u ouder of verzorger van een jongere en vraagt u zich af of we iets voor elkaar kunnen betekenen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 0485 324 714 / 06 18 46 54 10 of zorg@mwphoutmaatjes.nl.
We maken graag een afspraak om onze werkplaats te laten zien en de werkwijze toe te lichten.